معرفی کتاب های THE SUN 2

کتاب The Sun 2 شامل ۱۸ درس و برای دو ترم آموزشی تهیه و تدوین شده است.

 

محتوای این کتاب شامل :

  1. مکالمات کاربردی
  2. کلمات جدید
  3. بخش شنیداری
  4. متن های خوانداری درک مطلب کوتاه
  5. داستان و آموزش نوشتار به صورت ساده می باشد.

 

چهار مهارت اصلی زبان : گوش دادن ،صحبت کردن ، خواندن و نوشتن در کنار سایر عناصر زبانی به صورت هدفمند مد نظر قرار گرفته است.

کتاب کار زبان آموز به عنوان بخشی مجزا در انتهای کتاب اصلی قرار داده شده است.

 

 

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

استاد فاطمه بهرامی از آموزشگاه آموزشگاه زبان خورشیدسان

 

 

 

 

استاد فاطمه بهرامی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن