معرفی کتاب  EFP 4

 

کتاب EFP4   چهارمین کتاب از مجموعه کتاب های EFP می باشد. این کتاب ها در 10 درس طراحی شده اند و محتوای آن ها شامل موارد زیر است:

ساختار (!Now, say)

کلمات جدید(New words)

بگویید و بنویسید! (!Say & write)

مکالمات کوتاه و کاربردی (Conversation)

شعر  (Song)

داستان (Story)

بازی (Game)

بیشتر یاد بگیرید! (!Learn more)

بیشتر تمرین کنید! (! Practice more)

بخوانید و بنویسید! (!Read & write)

 

در پایان این دوره زبان آموز قادر خواهد بود در مورد

توانمندی های خود و دیگران

خواسته های خود

جملات حاوی صفات و اسمی در کنار یکدیکر

جمع خود و دیگران

جملات منفی

جملات امری موارد مشابه صحبت کرده و سوال بپرسد و همچنین تمام حروف الفبای انگلیسی به اضافه تعداد زیادی از کلمات را بخواند و بنویسد.

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

 

استاد فاطمه بهرامی از آموزشگاه آموزشگاه زبان خورشیدسان

 

 

 

 

استاد فاطمه بهرامی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن