معرفی کتاب  THE SUN 1

 

کتاب The Sun 1 ویژه ی نوجوانان بوده و مانند سایر کتاب های سیستم ETP، با رویکرد اسلامی-ایرانی و با بهره گیری از تکنیک های نوین آموزش تدوین شده است.

این کتاب به آموزش موارد زیر می پردازد:

 

 1. حروف الفبا (Alphabet)
 2. اتصال کلمات به تصاویر (!Now, Match)
 3. کلمات جدید (New Words)
 4. جملات الگویی (!Now, Say)
 5. !Now, talk
 6. !Now, play
 7. !Now, write
 8. !Now, Sing
 9. Termeh & Topol story
 10. تمرین (!Now, practice)
 11. Sample test

 

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

 

استاد فاطمه بهرامی از آموزشگاه آموزشگاه زبان خورشیدسان

 

 

 

 

استاد فاطمه بهرامی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن