کتاب The Sun 3 شامل ۱۸ درس و برای دو ترم آموزشی تدوین شده است.

در این کتاب علاوه بر آموزش مکالمات کاربردی، واژگان در ، متن خوانداری و داستان، بخشی به نام pictowriting طراحی شده که هدف آن گسترش مهارت نوشتاری زبان آموزان با استفاده از رسانه ی تصویر می باشد.

کتاب کار زبان آموز به عنوان بخشی مجزا در انتهای کتاب اصلی قرار داده شده است.

 

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

 

استاد فاطمه بهرامی از آموزشگاه آموزشگاه زبان خورشیدسان

 

 

 

 

استاد فاطمه بهرامی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن