معرفی کتاب THE SUN 5

کتاب The Sun 5 شامل 14 درس و برای دو ترم آموزشی طراحی شده است.

در این کتاب زبان آموزان مطالبی چون مکالمات کاربردی، واژگان در قالب همایی های واژگانی (collocations) و اصطلاحات ، متن های درک مطلب جهت تقویت مهارت خواندن داستان و آموزش نوشتن پاراگراف را فرا می گیرد.

در این کتاب بخشی تحت عنوان !Now, produce ETP اضافه شده که در آن جملات فارسی مرتبط با ساختار و واژگان دروس کتاب به زبان آموز ارائه می شود و زبان آموز معادل انگلیسی آن را ابتدا به صورت شفاهی و سپس نوشتاری تولید می کند.

کتاب کار زبان آموز به عنوان بخشی مجزا در انتهای کتاب اصلی قرار داده شده است.

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

 

استاد فاطمه بهرامی از آموزشگاه آموزشگاه زبان خورشیدسان

 

 

 

استاد فاطمه بهرامی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن